Responder

Test en catalan gracias a una web para traducir

Test en catalan gracias a una web para traducir

Por Suleima

01/01/09, 16:27h

Es un test de los PDF curso XIII de la DGT, espero que esté bien traducidoIndeciso

1.- Quina és la missió del dispositiu d'elevació d'eix?a) redueix o incrementa la càrrega sobre el o els eixos.b) només reduir la càrrega sobre el o els eixos.c) facilitar l'inici de la marxa sobre un terreny relliscós.2.- Té la consideració de camió un tractocamión?a) nob) si3. - Segons el Reglament n1 36 sobre prescripcions uniformi relatives a
les característiques de construcció dels vehicles de transport públic de
persones, quins vehicles pertanyen a la classe III?a) els autobusos o autocars interurbans.b) els autocars de turisme.c) els autobusos urbans.4. - A l'Annex II del Reglament general de Vehicles es defineix el remolc
com el vehicle no autopropulsat dissenyat i concebut per ser remolcat
només per vehicles automòbils, està afirmació és...a) certab) falsa5. - La Llei d'ordenació dels transports terrestres s'aplica a els
transporti de mercaderies i viatgers per carretera.a) cert.b) fals.6. - les matèries infeccioses pertanyen a la classe...a) 6.2b) 6.1c) 77. - En els casos en els quals sigui obligatòria la presència
d'acompanyant en el transport escolar o de menors l'haurà d'acreditar,
com a norma general...a) el conductor del vehicle.b) l'entitat organitzadora del servei.c) el transportista.8.- L'ADR és d'aplicació a aquells transports de mercaderies
perilloses que es realitzin íntegrament en territori nacional?a) sí, en tot cas, amb especialitats.b) sí, com a regla general.c) no com a norma general.9. - Als trens de carreteres especialitzats en el transport de vehicles,
la longitud màxima circulant sense càrrega és de...a) 20,55 metres.b) 18,75 metres.c) 16, 50 metres10. - No serà necessària l'autorització administrativa prèvia...a) els transports públics o privats complementaris realitzats en vehicles
de fins dues tones de massa màxima autoritzades.b) els transports públics o privats complementaris que es realitzin
íntegrament en recintes tancats dedicats a activitats diferents del
transport terrestre.c) els transports expressats en les opcions a) i b) i per als
transports oficials.11. - L'amplada màxima per als camions en general és de...a) 2 metres.b) 2, 50 metres.c) 2,55 metres.12.- Què ha de portar, en tot cas, un autobús?a) un equip homologat d'extinció d'incendis.b) làmpades de recanvi. Una roda de recanvi, o una de cada tipus si són
diferents i, a més, extintor, falques i
maneguins de goma per al radiador.c) làmpades de recanvi. Una roda de recanvi, o una de cada tipus si són
diferents13. - L'àmbit d'aplicació de la Llei d'Ordenació dels Transports
Terrestres s'estén...a) als transports realitzats en vehicles automòbils, segons els considera
l'esmentada Llei.b) a les activitats auxiliars i complementàries del transport i als
transportitos per ferrocarril.c) ambdues respostes són correctes.14.- Quin tipus de remolc és el proveït d'un dispositiu
d'enganxall|enganxament que no pot desplaçar-se verticalment
en relació amb el remolc i l'eix del qual o eixos estan situats
pròxims al centre de gravetat del vehicle quan la càrrega està
repartida uniformement, de manera que només es transmeti al vehicle
de tracció un petita càrrega estàtica vertical, entenent com a tal
la que recau sobre l'acoblament?a) remolc d'enganxall|enganxament o remolc complet.b) remolc amb eix centralc) semiremolc o remolc d'enganxall|enganxament.15.- La falta de visat determina la caducitat de l'autorització de
transport?a) si, mitjançant resolució expressa de l'administració.b) si, sense necessitat de revocació.c) no.


1.- A2.- A3.- B4.- B5.- B6.- A7.- B8.- B9.- B10.- C11.- B12.- A13.- C14.- B15.- B

#1-532332

Por sarab

02/01/09, 6:42h

eres un solete suleima!!!!!!!!!!!!
#2-532378

Por Suleima

02/01/09, 11:21h

los de transit que se animen a poner test, asi los de la DGT pueden copiar. Los reglamentos no cambian. El que puse aqui, esta en el otro foro. Asi que animo, poner preguntas de transit que nosotros despues traducimos con la página web.

 


saludos

#3-532384

Por *thaisuky*

11/01/09, 22:44h

el examen sera en catalan fijo fijo no??? no se podra pedir en castellano??? menuda putada!""""
#4-533466

Por dani6

20/11/20, 10:56h

Hola suleima, soy Dani como puedo traducir los test en catalán, esque yo lo ago por transit. Gracias y saludos.
#5-959380
Responder